Կայծ թերթ

«Կայծ»-ը Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի երկրորդական կարգերու պարբերաթերթն է, որ կ'անդրադառնայ ուսանողներու առօրեայ կեանքին, ձեռնարկներուն, աշխատանքներուն, եւ ազգային կարեւոր տօներու մասին իրենց պատկերացումին: Այս մէկը փորձ մըն է աշակերտներուն կողմէ գրաւոր կերպով հայերէնով լրագրական ու գրական քայլեր առնելու: